Werkwijze

Kindercoaching Verliesreis

 

Samen op reis om jou te laten groeien...

 

 

 

Coaching, massage en cursussen voor ouders en kinderen

Werkwijze

 

Rouwverwerking kinderen

Kinderen

Zit je niet lekker in je vel? Ben je vaak boos of verdrietig en weet je eigenlijk zelf niet waarom? Of is er iemand dood gegaan van wie je veel hield? Vind je het lastig om daar met papa of mama over te praten? Voel je je niet begrepen? Ben je verdrietig door een scheiding? Heb je veel gedachten in je hoofd? Dan kan je waarschijnlijk wel wat extra hulp gebruiken!

Eerst maken we natuurlijk kennis. Daarna gaan we aan het werk. Meestal komen we maar een paar keer bij elkaar. Dat komt omdat we werken met oplossingen die jij zelf bedenkt. En een zelfbedachte oplossing werkt natuurlijk veel beter dan een tip of goede raad van een ander.

Tekenen, spelen, schrijven, voorlezen, voetenbadje, massage,oefeningen…

Wat we doen is afhankelijk van de situatie. Jij weet het beste wat goed werkt. Ik help je daarbij zodat je met jouw oplossing verder kunt in je dagelijks leven.

 

Ouders

Kennismaking

Na een eerste (telefonische) kennismaking stuur ik je een vragenlijst. Die lijst vul je in en mail je mij voor het intake gesprek door. Hierna volgt een intake gesprek met ouder(s) en kind. Hierin bekijken we kort de vragenlijst en maken we een eerste aanzet tot de hulpvraag van je kind duidelijk te krijgen. Vaak is dit met behulp van therapeutisch tekenen.

 

Let op, deze hulpvraag kan weleens anders zijn dan uw eigen hulpvraag.

 

 

Na het intake gesprek volgt vaak een ouder gesprek. Hierin licht ik de hulpvraag van uw kind toe, stellen wij gezamelijk het doel vast wat we wensen te bereiken en doe ik een voorstel voor verdere coaching. Meestal zijn een aantal coachsessie nodig om dit doel te behalen. Ook gebeurd het dat het doel van je kind bereikt is en jij als ouder nog niet helemaal klaar ermee bent. Samen kijken we dan nog wat nodig is. Jij als ouder kan vb ook baat hebben bij een wrijfolie/ voetenbad/ massage of coachsessie.

 

Het coachtraject is altijd op maat en staat niet vast. Ieder kind is immers uniek en anders en iedere volwassene ook!

 

 

De sessies

 

Gezinsopstelling met duplo

Wat we doen tijdens een sessie is afhankelijk van de situatie: praten, spelen, tekenen, massage, schrijven. Een kind weet vaak het beste wat goed werkt. Mijn taak is dit zo te begeleiden, dat je kind met de gekozen oplossing verder kan in het dagelijks leven. Ik werk samen met je kind en zoek spelenderwijs wat er speelt, wat het nodig heeft, wat verlichting of een oplossing biedt. Vaak zit de oplossing of het antwoord al in het kind.

 

Ik vind het belangrijk om een benadering te kiezen die het kind kan pakken, begrijpen of voelen, en daarmee eigen kan maken. Ik werk ook met helpende gedachten.

Soms doe ik een gezinsopstelling met behulp van duplo poppetjes. Dit geeft inzicht hoe je kind ten opzichte van zijn of haar omgeving staat. Dit kan heel verhelderend zijn voor zowel kind als ouder.

Het kind is het uitgangspunt, ik ben ondersteunend aanwezig.

 

De coaching vindt plaats in mijn praktijkruimte in Capelle-Schollevaar. In sommige gevallen is het handig bij jouw thuis af te spreken.

 

Evaluatie

Met het kind bespreek ik elke bijeenkomst kort het effect van de begeleiding. Zo kunnen we meteen bijsturen als de situatie dat vraagt.Tijdens de begeleiding kan blijken dat de hulpvraag van je kind afwijkt van jouw vraag. De vraag van je kind is dan altijd mijn uitgangspunt. Wat tijdens de bijeenkomsten wordt besproken is vertrouwelijk. Alleen als je kind toestemming geeft informatie met je te delen, gebeurt dat. Als ouder krijg je voldoende handvatten om verder mee te gaan. Je bepaalt zelf of en hoe vaak je met je kind terugkomt.