Overlijden

Kindercoaching Verliesreis

 

Samen op reis om jou te laten groeien...

 

 

 

Coaching, massage en cursussen voor ouders en kinderen

Rouw bij overlijden

2 tot 6 jaar

Een kind tot 2 jaar weet nog niet wat leven en dood inhoudt. Je kind voelt wel dat er iets aan de hand is.

Kleuters en rouw

Vanaf 2 jaar merken ze dat dingen anders gaan, dat mama verdriet heeft, ze vangen flarden van gesprekken op en voelen de spanning die er is. Ze hebben nodig dat aan hen uitgelegd wordt wat er aan de hand is, in voor hun begrijpelijke taal. Vertellen alleen is niet voldoende, je moet vervolgens uitleggen dat dood zijn betekent dat je niks meer kunt doen en ook nooit meer levend wordt.

 

Kleine kinderen begrijpen het definitieve karakter van dood zijn nog niet. Voor hen is dood iets tijdelijks, ze denken vaak dat dood en leven elkaar afwisselen. Daardoor wekken ze soms de indruk het de gewoonste zaak van de wereld te vinden dat opa is doodgegaan.Kleuters zitten volop in hun magische wereld, ze kunnen nog niet het verschil maken tussen fantasie en werkelijkheid in hun denken.

 

6 tot 9 jaar

Schoolkind en rouw

Het besef begint door te dringen dat de dood onomkeerbaar is, onherroepelijk en definitief. Wat het definitieve einde precies inhoudt begrijpen ze nog niet. Ze weten wat dood inhoudt maar nog niet hoe je ermee om moet gaan.

Ze begrijpen nog niet goed dat doodgaan iedereen overkomt, vroeg of laat. Het is vooral iets wat anderen overkomt.

 

Hoe ouder ze worden, hoe meer het besef komt dat mensen van wie ze houden ook dood kunnen gaan. Op deze leeftijd krijgen ze belangstelling voor de uiterlijkheden die bij een sterfgeval horen. (kist, begrafenis, crematie)

 

9 tot 12 jaar

Kinderen van deze leeftijd weten dat alles wat leeft ooit doodgaat. Kinderen van deze leeftijd zijn minder afhankelijk van volwassenen. Ze willen dan ook niet altijd aandacht vragen voor hun verdriet maar proberen er zelf uit te komen, ook om niet kinderachtig te lijken. Omdat de gevoelens er toch uit moeten, kunnen ze lastig en opstandig gedrag vertonen.

 

Pubers en rouw

12 jaar en ouder

De intellectuele vaardigheden zijn zo ver ontwikkeld dat ze de dood kunnen zien als het onvermijdelijke einde van het leven. Als ze te maken krijgen met een sterfgeval in de nabije omgeving, kunnen ze zich af gaan vragen wat de zin van het leven is. Zij zitten midden in de fase dat ze op zoek zijn naar hun eigen identiteit en hierdoor maken ze soms geen ruimte om te rouwen. Vaak zie je dat ze niet anders willen zijn dan vrienden of klasgenoten.

Hierdoor is het heel belangrijk dat deze jongeren volwassenen naast zich hebben staan waar ze wel zichzelf kunnen laten zien, mensen die ze vertrouwen. Ze moeten kunnen zien en vooral kunnen voelen dat volwassenen ook rouwen en intens verdriet hebben.